Hallein

Splněné přání Franze Xavera Grubera

Největší přání Franze Xavera Grubera, soustředit se více na hudbu, se splnilo v roce 1835. Tehdy byl jmenován sbormistrem a varhaníkem ve farním kostele v Halleinu. Zdá se že na tomto místě 47letý učitel konečně našel své naplnění. Vedle administrativní práce mohl během 28 let života v Halleinu rozvíjet své bohaté skladatelské zkušenosti. Vznikla zde řada církevních hudebních děl a kompozic i pro měšťany. Kromě toho Gruber skládal hudbu pro mnoho akcí mimo Hallein.

Hallein byl druhým největším městem v zemi. Měl kolem 3500 obyvatel. Obchodování se solí, vzkvétající za vlády knížecích arcibiskupů, nyní upadalo. Habsburkové koncentrovali těžbu soli do Hallu v Tyrolsku, Aussee a Hallstattu. Mnozí lidé ztratili obživu. Hospodářské změny měly neblahý dopad na trh práce, a to i v oblasti zpracování soli. Halleinští bednáři byli nezaměstnaní, protože začala být sůl přepravovaná v praktických a levněji vyrobených jutových pytlích. Také lodníci trpěli poklesem výroby (z původních 20 000 na necelých 7 000 tun ročně). Připojení železnice v roce 1871 pak znamenalo konec lodní dopravy na Salzachu.

Pokud máte zájem o historii Keltů, chcete se dozvědět více o knížecím arcibiskupství v Salcburku nebo Vás zajímají výletní lodě na Salzachu, svezte se do moderního keltského muzea v Halleinu. V Dürrnbergu můžete také navštívit “Salzwelten Hallein“, nejstarší veřejnosti přístupný důl na světě.

Život pro hudbu

Sbormistr Gruber v těchto těžkých časech určitě neměl peněz nazbyt. Když šlo ovšem o hudbu, našel si způsoby i prostředky. Cestování bylo časově náročné i drahé. Z korespondence vyplývá, že Franz Xaver Gruber pravidelně cestoval do Salcburku nebo Maria Plain, kde navštěvoval hudební vystoupení.V roce 1841 jeho druhá manželka Maria Breitfuß zemřela. Třetí sňatek uzavřel o rok později s přítelkyní své druhé ženy, vdovou Katharinou Rieserovou z Böcksteinu.

Synové Franze Xavera Grubera se vydali v hudebních šlépějích svého otce. Nejstarší Franz (*1826) založil v roce 1847 pěvecký spolek a 1849dodnes existující Halleiner Liedertafel. Druhorozený Felix (* 1940), následoval svého otce jako sbormistr v Halleinu. Zde také napsal Franz Xaver Gruber 30. prosince 1854 spis s názvem „Authentische Veranlassung zur Composition des Weihnachtsliedes“, kde objasnil okolnosti vzniku písně „Tichá noc, svatá noc“ a její autorství. Vyvrátil tak falešné domněnky, že píseň vznikla v Zillertalu a že ji složil Michael Haydn.  Franz Xaver

Gruber zemřel v roce 1863 v Halleinu na zdravotní problémy spojené se stářím, jako uznávaný a relativně bohatý muž.

Po stopách Tiché noci v Halleinu:

  • Naproti farnímu kostelu v Halleinu se nachází Muzeum Tiché noci, které bude návštěvníkům po rekonstrukci znovu otevřeno 27. září 2018. K vidění zde bude kompletní dokumentace ke známé koledě, kytara Josepha Mohra, tehdejší zařízení Gruberova bytu, rukopisy a mnoho dalšího.
  • V období adventu ztvárňují herci roli Franze Xavera Grubera a provází návštěvníky pod heslem „S Gruberem osobně“ městem.
  • Přímo naproti muzeu se nachází Gruberovo poslední místo odpočinku. Zde se koná každý rok 24. prosince od 17 hodin vystoupení spolku Halleiner Liedertafel „Singen am Grubergrab“ (Zpívání u Gruberova hrobu). Na místě bývají pravidelně hosté z celého světa.
  • 25. listopadu 2018 v městském farním kostele poprvé zazní nové varhany Stille-Nacht-Orgel.

Všechny aktuální akce v Halleinu najdete zde.

Podobný článek

Franz Xaver Gruber (1787 – 1863)

Učitel, muzikant a autor melodie „Tichá noc, svatá noc“

Číst více

Speciální výstavy

Výjimečné výstavy u příležitosti 200letého výročí písně "Tichá noc, svatá noc"

Číst více

200 let písně „Tichá noc, svatá noc“

Po stopách nejznámější vánoční písně světa

Číst více

Top akce

„Tichá noc, svatá noc“ - nejlepší akce k 200letému jubileu

Číst více

Hochburg-Ach

Gruberovy hudební začátky

Číst více

Protagonisté

Mohr, Gruber & spol.

Číst více

Tento web používá cookies - více informací o tomto a vašich právech jako o uživateli naleznete v našem webu Ochrana osobních údajů. Kliknutím na tlačítko "OK" přijmete soubory cookie a přímo navštívíte naše webové stránky. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat na stránce našich zásad ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů