Salcbursko

4denní výlet do Mozartova města Salcburku a krajinou Salcburska

O Vánocích 1818 zazněla v Oberndorfu u Salcburku poprvé vánoční koleda „Tichá noc! Svatá noc!“. V Salcbursku strávili oba tvůrci, kněz Joseph Mohr a učitel Franz Xaver Gruber, většinu svého života. Joseph Mohr se narodil v Salcburku a byl činný v mnoha obcích Salcburska. Franz Xaver Gruber přišel jako 20letý po dokončení svého studia na učitele a po prvním roce praxe v roce 1807 do Arnsdorfu. Oba muži se seznámili v Oberndorfu. Základem jejich dlouholetého přátelství byla především společná láska k hudbě. Tento 4denní výlet začíná v Salcburku a vede přes Salcbursko do všech sedmi obcí spojených s koledou Tichá noc. Jsou to místa, která hrála v životě obou mužů, kteří svojí písní navždy změnili Vánoce, důležitou roli.

Den 1 „Kouzelný Salcburk v období Vánoc“

Město Salcburk na severním okraji Alp a v srdci Rakouska patří k nejpůsobivějším barokním městům v Evropě. Salcburští knížata-arcibiskupové dlouhodobě utvářeli charakteristickou architekturu města a udělali ze Salcburku město, kterým je dnes: světovým kulturním dědictvím UNESCO a celosvětově jednou z nejoblíbenějších destinací poznávacích zájezdů.

Především v období adventu se město se svými impozantními náměstími a kašnami, úzkými uličkami a průchozími domy mění v kouzelnou kulisu. Salcburský Ježíškův trh na náměstí Domplatz patří k nejznámějším a nejstarším na světě. Také na mnoha atriích, v pevnosti Hohensalzburg nebo před letohrádkem Hellbrunn otevírají svoje brány romantické a působivé adventní trhy.

Zajímavosti ve městě Salcburku:

 • Prohlídka města Salcburk po stopách autora textu Josepha Mohra: Prohlídka s fundovaným průvodcem vede mimo jiné do Salcburské katedrály s křtitelnicí, v níž byl pokřtěn W. A. Mozart i Joseph Mohr, ale také do Kamenné uličky nebo na Univerzitu Salzburg.

Den 2 „Jeden den v Oberndorfu. Kde to všechno začalo…“

Ze Salcburku se Salcburskou lokální dráhou nebo vlastním automobilem dostanete do cca dvacet kilometrů vzdáleného městečka Oberndorf. Jízda Salcburskou lokální dráhou trvá jen asi 30 minut a vede poklidným salcburským regionem Flachgau. Velmi účelná je zastávka v Arnsdorfu, dalším místě spojeném s koledou Tichá noc: Zde žil a pracoval téměř 22 let skladatel písně, Franz Xaver Gruber.

Obec Oberndorf byla od Laufenu oddělena teprve v roce 1816. Byla přiřazena k Salcburku, zatímco Laufen zůstal pod bavorskou nadvládou. To byla těžká rána pro obyvatelstvo na této straně Salzachu: Oberndorf neměl žádnou infrastrukturu, žádnou správu ani vlastní kostel. Dnes je nezapomenutelným zážitkem procházka do Laufenu přes most Salzachbrücke, který byl při slavnostním otevření v roce 1903 považován za jeden z nejkrásnějších mostů v Německu. Podobně jako v Salcburku a Halleinu mají fasády domů styl Inn-Salzach, který je charakteristický pro tento region. I dnes se nad Laufenem vznáší nádech romantické atmosféry z období dávných šífařů. Na břehu řeky Salzach se přitom otevírá překrásný výhled na Untersberg, pohoří Göll a Tennengebirge na jihu.

Zajímavosti v Oberndorfu a Arnsdorfu:

 • Návštěva světoznámé Kaple Tiché noci v salcburském okresu Oberndorf a nově vybudovaného Muzea na renovované faře. Zde je návštěvníkům na dvou podlažích představena koleda Tichá noc a její historie. Doba vzniku a šíření vánoční písně a prostředí, v němž vznikla, tvoří další ústřední body muzea. Jsou možné také prohlídky s průvodcem.
 • Během předvánočního období se v Oberndorfu koná adventní trh a k dispozici je speciální poštovní úřad ve stylu Tiché noci: Odtud je možné poslat přímo z místa prvního uvedení písně do celého světa vlastní vánoční pohlednici se speciální vánoční známkou a speciálním razítkem.
 • Procházka k poutnímu kostelu „Navštívení Panny Marie“ v Maria Bühelu u Oberndorfu. Poutní motivy kostela postaveného v letech 1670–1673 odkazují na tehdy velmi důležité plavby lodí pro přepravu soli na blízké řece Salzach. Autorem oltářních obrazů je Johann Michael Rottmayr, narozený v Laufenu, který byl jedním z nejvýznamnějších umělců vrcholně barokního monumentálního malířství italského stylu.
 • V Arnsdorfu návštěva Muzea Tiché noci v nejstarší dosud fungující škole v Rakousku. Gruber zde žil 21 let a napsal melodii k písni.
 • Poté prohlídka proslulého poutního kostela „Maria im Mösl“.

Tomu, kdo cestuje vlastním autem, doporučujeme zajet do 55 kilometrů vzdáleného Hintersee v regionu Fuschlsee (Solná komora): Zde působil Joseph Mohr téměř devět let jako vikář. Na nově vybudované tematické stezce se lze vydat na procházku od farního kostela ke krásně položené pamětní kapli Josepha Mohra.

 

Den 3 „Mariapfarr v rekreační oblasti Salcburský Lungau a Wagrain v Salcburském sportovním světě“

Jižně od Radstadtských Taur leží rekreační oblast Salcburský Lungau s 15 obcemi a 13 údolími. Salcburský Lungau je přírodní rezervace UNESCO a představuje skutečný krajinný a přírodní ráj. Obec Mariapfarr, v níž Joseph Mohr v roce 1816 napsal jako mladý koadjutor báseň „Tichá noc! Svatá noc!“, je považována za jedno z nejslunnějších míst v Rakousku. Nedaleko Mariapfarru zvou k romantickým procházkám „meandry řeky Longa“. V roce 2015 byla řeka v rámci velké mediální kampaně zvolena nejkrásnějším místem v Salcbursku a třetím nejkrásnějším místem v Rakousku.

Zajímavosti v Mariapfarru:

 • Muzeu Tiché noci v Mariapfarru jsou zvláštní pamětihodností rekonstruovaná „Mohrova světnice“, v níž Mohr napsal text světoznámé písně, a stříbrný oltářík.
 • Návštěva renovovaného Poutního kostela a Kašny Tiché noci na novém náměstí Josepha Mohra.

Odpoledne se ze Salzburger Lungau přejede do 65 kilometrů vzdáleného Wagrainu v Salcburském sportovním světě, kde Joseph Mohr trávil svoje poslední roky na sklonku života. Zde je pochován a v mimořádné úctě je připomínána jeho sociální angažovanost pro obec a její obyvatele.

Ve Wagrainu žil také padesát let salcburský spisovatel a básník Carl Heinrich Waggerl (1897 až 1973). S pěti miliony prodaných knih a překlady do mnoha dalších jazyků patří Waggerl k nejčtenějším německy píšícím autorům 20. století.

Zajímavosti ve Wagrainu:

 • Na dobře značené Wagrainské kulturní procházce můžete vnímat „tajemné kouzlo, které se nad vesnicí“, v níž Joseph Mohr tak dlouho působil, vznáší. Cesta trvající cca jeden a půl hodiny vede mimo jiné k faře ve Wagrainu a ke kostelu s památečními varhany Josepha Mohra a s místem jeho posledního odpočinku.
 • Návštěva nového Muzea Tiché noci ve správcovském sídle. Návštěvníci se zde dozví více o textu písně, která byla přeložena do více než 300 jazyků. Muzeum se přitom věnuje tématu „Běh času“.

Den 4 „Přes Hallein zpět do Salcburku“

Vzdálenost mezi Wagrainem a Halleinem je přibližně 50 kilometrů. Rušné městečko je dnes hlavním městem regionu Tennengau a díky svým úzkým uličkám a arkádám architektury typické pro Inn-Salzach získalo krásný středomořský ráz. Na hoře Dürrnberg, na jejímž úpatí město leží, byla po staletí dobývána cenná sůl, která byla přepravována po proudu řeky Salzach. Tomu, kdo se zajímá o dějiny Keltů v Halleinu, lodní dopravu soli a salcburské arcibiskupy, doporučujeme zajížďku do moderního Keltského muzea. Na hoře Dürrnberg je navíc „Solný důl v Halleinu“, nejstarší návštěvníkům zpřístupněný důl na světě.

Zajímavosti v Halleinu:

 • Skladatel písně Franz Xaver Gruber žil v Halleinu od roku 1835 až do své smrti v roce 1863: Byl zde ředitelem kůru a varhaníkem městské fary a mohl se tak věnovat své velké vášni, hudbě. Během adventu vklouzne příslušný herec do role Franze Xavera Grubera a vezme návštěvníky pod heslem „Gruber osobně“ s sebou na zábavnou obchůzku městem.
 • Návštěva Městského farního kostela s novými varhany Tiché noci
 • Návštěva nově renovovaného obytného domu Franze Xavera Grubera v Muzeu Tiché noci Hallein s originální kytarou a autografy II, IV a V. Zde sepsal Gruber 30. prosince 1854 autentické prohlášení, které dokládá vznik písně v Salcburku.

Speciální tip:

Na cestě Salcburskem nebudete ošizeni ani o kulinářské zážitky: „Via Culinaria“ je 190stránkový bezplatný průvodce, který obsahuje celkem 260 adres ve městě a Salcbursku, které nabízejí gurmánské speciality. Adresy jsou členěné do devíti tematických cest a jsou pro snazší hledání navíc rozdělené podle regionů. Cukrárny, oceněné restaurace nebo útulné hostince: gurmánské jazýčky jsou zde na správné adrese!

www.via-culinaria.com

Podobný článek

Výlety a okruhy

Přehled tras a okruhů

Číst více

Horní Rakousko

Třídenní okruh z Innviertelu do Steyru

Číst více

200 let písně „Tichá noc, svatá noc“

Po stopách nejznámější vánoční písně světa

Číst více

Nabídky a výlety

Zažít "Tichou noc, svatou noc"

Číst více

Oberndorf

Místo, kde píseň zazněla poprvé

Číst více

Místa spjatá s Tichou nocí

Oblasti úzce spjaté s koledou

Číst více

Tento web používá cookies - více informací o tomto a vašich právech jako o uživateli naleznete v našem webu Ochrana osobních údajů. Kliknutím na tlačítko "OK" přijmete soubory cookie a přímo navštívíte naše webové stránky. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat na stránce našich zásad ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů