Stopka redakcyjna

Informacje o właścicielu portalu

Stopka redakcyjna/
informacje o właścicielu portalu
SalzburgerLand Tourismus GmbH
Wiener Bundesstrasse 23
A-5300 Hallwang
Tel.: +43 662 6688-0
Fax: +43 662 6688-66
E-Mail: info@salzburgerland.com
Nr w rejestrze handlowym 59461v
Sąd właściwy Landesgericht Salzburg
Właściwy urząd ds. działaności gospodarczej Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung
Właściwa Izba Gospodarcza Wirtschaftskammer Salzburg
Sekcja Wydawnictw i Mediów Działalność zgodnie z § 103 Abs. 1 lit. B Z. 25 GewO 1973
Sekcja Biur Podróży Działalność zgodnie z § 94 Z.56 GewO 1994, Umfang gem. § 16 Abs.1 GewO 1994.
ABC Firm Izby Gospodarczej
Nr identyfikacji podatkowej ATU 33864903
DVR-Nr.
0507440
Profil portalu Portal internetowy stillenacht.com będący własnością Salzburger Land Tourismus GmbH jest platformą służącą promocji regionu i wspieraniu rozwoju turystyki na terenie landu Salzburg.
Konto bankowe Konto 59436
Kod banku 35000
Raiffeisenverband Salzburg
IBAN Code AT78 3500 0000 0005 9436
BIC Code RVSAAT2S
Internetowe rozstrzyganie sporów Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

CREDITS

Realizacja techniczna: Conecto

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 unijnego ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Wraz z uzyskaniem dostępu do naszych stron WWW przez osobę odwiedzającą, na naszym serwerze zostają zapisane informacje o dostępie (data, godzina, obserwowana strona, adres IP) jako pliki protokołu. Czynimy tak ze względu na uzasadniony interes polegający na monitoringu funkcjonowania technicznego strony, optymalizacji naszej oferty informacyjnej i w celu wykrycia ataków na naszą stronę WWW. Dane te analizujemy wyłącznie dla własnych celów statystycznych w formie zanonimizowanej.

Adres IP jest już anonimizowany na naszym serwerze.

Przetwarzanie danych odbywa się w imieniu przedsiębiorstwa Salzburger Land Tourismus GmbH, Wiener Bundesstraße 23, 5300 Hallwang (Tel: +43 662 6688-0, info@salzburgerland.com).

Z reguły nie zbieramy żadnych danych osobowych od osób przeglądających naszą ofertę na stronie WWW. Jeżeli użytkownik strony skontaktuje się z nami za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronie lub zamówi nasz newsletter, jego adres e-mail oraz pozostałe dane osobowe wykorzystane zostaną tylko do celów indywidualnej korespondencji oraz odpowiedzi na złożone zapytanie jak również ewentualnie do wysyłki reklamy bezpośredniej pocztą. Bez zgody osoby, której dotyczą dane, dane osobowe nie są zasadniczo przekazywane osobom trzecim, jeżeli nie jest to wymagane ze względów prawnych, do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub realizacji zamówienia. Z tego względu dane przekazane zostają dla zrzeszeń firm turystycznych w regionie wybranym przez klienta lub do poszczególnych firm turystycznych w danym regionie, aby mogły one sporządzić ofertę dopasowaną do wymagań klienta. Przetwarzanie danych odbywa w oparciu o przepisy prawne dotyczące środków przedumownych lub ze względu na uzasadnione interesy przedsiębiorstwa Salzburger Land Tourismus, polegające na wysyłce reklamy bezpośredniej. Ponadto dane osób odwiedzających stronę przekazywane są partnerom logistycznym w celu wysłania żądanych materiałów informacyjnych. Dodatkowo dane osobowe zostają przekazane osobom przetwarzającym je na zlecenie, które pracują pod wyłącznym nadzorem przedsiębiorstwa Salzburger Land Tourismus GmbH i nie wykorzystują ich dla własnych celów ze względu na własne zobowiązania w zakresie RODO.

Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo do poprawienia i skasowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych (w szczególności sprzeciwu od wysyłki reklamy bezpośredniej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zapytania ogólne

Dane zawarte w zapytaniu osoby odwiedzającej stronę (nazwisko, dane kontaktowe, treść zapytania, historia wcześniejszych kontaktów z naszym przedsiębiorstwem) przesyłane e-mailem są przez nas przetwarzane w celu obsługi klienta (środki przedumowne) oraz w celach marketingowych (uzasadnione interesy w zakresie przesyłki reklamy bezpośredniej pocztą). Dane osoby odwiedzającej stronę są przez nas kasowane najpóźniej po upływie 3 lat od zgłoszenia ostatniego zapytania, jeżeli nie istnieje ustawowe zobowiązanie do przechowywania tych danych.

Informacje dotyczące zastosowania plików cookies:

Na tej stronie WWW wykorzystuje się oprogramowanie służące do analizy używania strony WWW.

Analiza tych danych pozwala uzyskać cenne informacje o wymaganiach użytkowników. Informacje te przyczyniają się do dalszej poprawy jakości oferty.

W związku z tym stosuje się tzw. cookies. Cookies są plikami tekstowymi, które zapisywane są na komputerze osoby odwiedzającej stronę i umożliwiają ponowne jej rozpoznanie anonimowo. Z reguły pliki cookies mogą zostać odrzucone lub skasowane przed odpowiednie ustawienia przeglądarki.

Osoba odwiedzającą stronę może zgodzić się lub odwołać zgodę na zastosowanie bazujących na cookies funkcji służących do śledzenia osób trzecich na tej stronie WWW.

TREŚCI ZEWNĘTRZNE

Czcionki Typekit Adobe

Ze względu na nasze uzasadnione interesy (tzn. interesy w analizie, optymalizacji i ekonomicznym zarządzaniu naszą ofertą on-line w rozumieniu art. 6 ust. 1. lit. f. RODO) wykorzystujemy zewnętrzne czcionki „Typekit” oferowane przez Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland. Adobe posiada tzw. certyfikat Tarcza Prywatności, który gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active).

YouTube

Ta strona WWW wykorzystuje YouTube do prezentacji filmów. YouTube to serwis firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Wykorzystanie YouTube powoduje przesłanie do przedsiębiorstwa Google w USA informacji o wykorzystaniu tej strony WWW. Jeżeli osoba odwiedzająca wyświetli stronę zawierającą filmy YouTube, jej przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Film przesyłany jest przez Google bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i włączany przez nią w stronę WWW. Dlatego nie mamy żadnego wpływu na zakres danych pozyskiwanych w ten sposób przez Google. Zgodnie z naszym stanem wiedzy pozyskiwane są przynajmniej poniższe dane:

  • data i godzina odwiedzin na danej stronie WWW,
  • adres internetowy lub URL wywołanej strony,
  • adres IP,
  • wyświetlony film i użyte ustawienia jakości.

Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez Google i nie przejmujemy odpowiedzialności za te działania.

Jeżeli osoba odwiedzająca stronę nie będzie chciała, żeby Google pozyskiwało, przetwarzało lub wykorzystywało jej dane osobowe, może w ustawieniach przeglądarki zdezaktywować Java Script. W tym przypadku nie będzie możliwości odtwarzania filmów.

Cel i zakres zbierania danych, dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez Google i związane z tym prawa i możliwości ustawień służące do ochrony prywatności użytkownika strony WWW zamieszczone są w Informacjach o ochronie danych osobowych Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de).

Google LLC to aktywny uczestnik porozumienia Tarcza Prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Oznacza to, że dane osobowe osoby odwiedzającej stronę na podstawie uchwały Komisji Europejskiej zgodnie z art. 45 RODO posiadają odpowiedni stopień ochrony.

Vimeo

Ta strona WWW wykorzystuje Vimeo do prezentacji wysokiej jakości filmów. Vimeo jest serwisem Vimeo Inc, New York, USA. Wykorzystanie Vimeo powoduje przesłanie do przedsiębiorstwa Vimeo w USA informacji o wykorzystaniu tej strony WWW. Jeżeli osoba odwiedzająca wyświetli stronę zawierającą filmy Vimeo, jej przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Vimeo Film przesyłany jest przez Vimeo bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i włączany przez nią w stronę WWW. Dlatego nie mamy żadnego wpływu na zakres danych pozyskiwanych w ten sposób przez Vimeo. Zgodnie z naszym stanem wiedzy są to przynajmniej poniższe dane:

  • data i godzina odwiedzin na danej stronie WWW,
  • adres internetowy lub URL wywołanej strony,
  • adres IP,
  • wyświetlony film i użyte ustawienia jakości.

Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez Vimeo i nie przejmujemy odpowiedzialności za te działania.

Cel i zakres zbierania danych, dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez Vimeo i związane z tym prawa i możliwości ustawień służące do ochrony prywatności użytkownika strony WWW zamieszczone są w informacjach o ochronie danych osobowych przez Vimeo (https://vimeo.com/privacy).

ANALIZA STRON WWW I ŚLEDZENIE

Google Tag Manager

Nasza strona WWW wykorzystuje narzędzie Google Tag Manager. Przy pomocy narzędzia Google Tag Manager można zarządzać tagami na stronie WWW. Samo narzędzie Google Tag Manager jest domeną nie wykorzystującą plików cookies, która nie rejestruje danych osobowych. Narzędzie przeznaczone jest do uruchamiania innych tagów, które mogą ewentualnie rejestrować dane. Google Tag Manager nie wykorzystuje tych danych. Jeżeli na płaszczyźnie domeny lub poprzez pliki cookies dokona się dezaktywacji, to operacja ta zachowana jest dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych za pomocą narzędzia Google Tag Manager.

Google Analytics

Niniejsza strona WWW wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy statystyk serwisów Google LLC. („Google“). Informacje utworzone przez plik Google cookie o wykorzystaniu niniejszej strony są z reguły przesyłane na serwer w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie WWW, adres IP osoby odwiedzającej stronę zostaje uprzednio skrócony w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w przypadkach wyjątkowych pełny adres IP jest przesyłany przez Google do USA i tam skracany. Google przystąpiło do porozumienia między krajami Unii Europejskiej a USA Tarcza Prywatności i zgodnie z uchwałą Komisji Europejskiej względnie zgodnie z art. 45 RODO podczas przetwarzania danych zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony. Na zlecenie podmiotu zarządzającego niniejszą stroną Google wykorzysta te informacje, aby dokonać analizy użycia strony WWW, zestawić raporty o aktywności na stronie i wykonać inne usługi związane z wykorzystaniem strony WWW i Internetu. Adres IP przekazany w ramach wykorzystania narzędzia Google Analytics nie będzie powiązany z innymi danymi Google. Użytkownik strony WWW może zablokować zapis cookies przez odpowiednie ustawienia przeglądarki; chcielibyśmy jednakże wskazać, że w takim przypadku nie będzie ewentualnie możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji niniejszej strony WWW.

Użytkownik może ponadto zablokować rejestrowanie danych utworzonych przez cookie dotyczących wykorzystania rzez niego strony WWW (włącznie z jego adresem IP) dla Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google instalując wtyczkę do przeglądarki służącą do dezaktywacji Google Analytics dostępny pod linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de-DE.

Dalsze informacje o warunkach wykorzystania narzędzia i o ochronie danych dostępne są w Warunkach Google Analytics w Przeglądzie Google Analytics. Informujemy, że na niniejszej stronie Google Analytics poszerzono o kod „gat._anonymizeIp();” pozwalający na anonimową rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie adresu IP).

ŚLEDZENIE AKTYWNOŚCI NA NASZEJ STRONIE WWW PRZEZ OSOBY TRZECIE

Google DoubleClick/ Google AdWords

Wykorzystujemy usługi Google DoubleClick względnie Google AdWords w celu wyświetlenia lub dystrybucji reklamy on-line. Usługi te udostępniane są przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google DoubleClick rozpoznaje odwiedziny danego użytkownika na naszej stronie WWW, który otrzymuje w wyniku tego reklamę on-line naszej oferty na innych stronach WWW. Możliwość wykorzystania opcji opt-out dostępna jest pod adresem https://adssettings.google.de

Google LLC to aktywny uczestnik porozumienia Tarcza Prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Oznacza to, że dane osobowe osoby odwiedzającej stronę na podstawie uchwały Komisji Europejskiej zgodnie z art. 45 RODO posiadają odpowiedni stopień ochrony.

Piksel Facebooka

W wielu sytuacjach włączamy reklamę na platformie społecznościowej Facebook. Platformą tą zarządza Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Facebook“). Po kliknięciu na taką reklamę użytkownik zostaje przekierowany na naszą stronę WWW. Dzięki informacjom otrzymanym za pośrednictwem piksela Facebooka możemy potem sprawdzić, jakie reklamy były bardziej skuteczne a jakie mniej. Ponadto zostaje zaprotokołowane, które strony z naszej strony głównej WWW były oglądane po kliknięciu na link reklamy.

Facebook posiada certyfikat Tarcza Prywatności, który zgodnie z art. 45 RODO gwarantuje, że przestrzegane jest prawo o ochronie danych osobowych względnie przetwarzane dane mają odpowiedni stopień ochrony. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Cel i zakres zbierania danych, dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez portal Facebook i związane z tym prawa i możliwości ustawień służące do ochrony prywatności użytkownika strony WWW zamieszczone są w informacjach o ochronie danych osobowych przez Facebookhttps://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeżeli użytkownik posiada konto na portalu Facebook i nie chce, aby Facebook poprzez niniejszą ofertę on-line zbierał o nim dane i powiązał je z danymi jego konta na portalu, musi on przed korzystaniem z naszej oferty on-line wylogować się z Facebooka i skasować jego pliki cookies. Pozostałe ustawienia i sprzeciwy od wykorzystania danych do celów reklamowych możliwe są do ustawienia w ustawieniach profilu na portalu Facebookhttps://www.facebook.com/settings?tab=ads lub przez stronę w Stanach Zjednoczonych http://www.aboutads.info/choices/ lub przez stronę dla Unii Europejskiej http://www.youronlinechoices.com/. Dokonywane ustawienia są niezależnie od platformy, to znaczy przejmowane są dla wszystkich urządzeń, jak komputer stacjonarny lub urządzenia mobilne. Wyłączenie opcji wykorzystania danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej zakończy odtwarzanie reklam jednakże nie zakończy samego zbierania danych.

Remarketing / Retargeting na Facebooku

Na naszych stronach umieszczono tagi remarketingu serwisu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Podczas wizyty na naszej stronie poprzez tagi remarketingowe tworzone jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje następnie informację, że użytkownik o danym adresie IP odwiedził naszą stronę. Dzięki temu Facebook może przyporządkować odwiedziny użytkownika do jego w serwisie. Tak otrzymane informacje możemy wykorzystać do wyświetlenia reklam Facebooka. Chcielibyśmy poinformować, że jako dostawca tych stron nie mamy żadnej wiedzy o treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystaniu przez Facebook. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w deklaracji ochrony danych osobowych Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Aby odwołać zgodę, należy kliknąć na ten linkhttps://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Adserver (Adform)

Strona internetowa stillenacht.com korzysta z produktów (AdServer, DSP) firmy Adform A/S w celu wyświetlania reklam skierowanych do określonej grupy docelowej. W tym celu od osób zainteresowanych poszczególnymi tematami na naszej stronie internetowej lub w kampaniach reklamowych pobierane i analizowane są określone dane (typ urządzenia, lokalizacja, otwierane strony). Odnośne identyfikatory są w zanonimizowanej formie przyporządkowywane do określonych zakresów tematycznych (np. miasto i kultura, wędrowanie i Alpy). Nie ma możliwości przyporządkowania tych danych do poszczególnych osób odwiedzających nasze strony internetowe.

W ramach umowy zgodnie z art. 26 RODO współpracujemy przy tym z firmą Österreich Werbung w celu wzmocnienia atrakcyjności turystycznej Austrii oraz wspierania austriackiej branży turystyki i rekreacji. Dane osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz uczestników kampanii są również w zanonimizowanej formie wprowadzane do wspólnej bazy danych, która nie umożliwia przyporządkowania do poszczególnych użytkowników naszej strony internetowej.

Zanonimizowane i pogrupowane tematycznie identyfikatory są przez nas wykorzystywane do wyświetlania tematycznych reklam internetowych osobom zainteresowanym, które wyszukujemy przez nasze własne kampanie reklamowe, we wspólnej bazie danych lub w światowych zasobach danych firmy Adform. Pobrane dane są ponadto wykorzystywane przez innych klientów firmy Adform do rozszerzania bazy klientów.

Jeśli chcą Państwo zapobiec takiej analizie Państwa zachowania jako osoby odwiedzającej stronę, należy kliknąć tutaj (https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/).

Osoba odwiedzającą stronę może zgodzić się lub odwołać zgodę na zastosowanie bazujących na cookies funkcji służących do śledzenia osób trzecich na tej stronie WWW.

Funkcje bazujące na plikach cookies

Tutaj osoba odwiedzająca stronę może udzielić zgody lub wycofać zgodę na użycie bazujących na cookies funkcji, za pomocą których osoby trzecie będą śledzić aktywność na naszej stronie WWW. Aby ustawienie to było trwałe, przeglądarka osoby odwiedzającej stronę musi zaakceptować cookies.

Podobne artykuły

Hintersee

Pierwsza parafia Josepha Mohra

Więcej

Ta strona korzysta z plików cookie - możesz znaleźć więcej informacji na ten temat oraz swoje prawa jako użytkownik w naszym serwisie Polityka prywatności . Kliknij przycisk "OK", aby zaakceptować pliki cookie i odwiedzić naszą witrynę bezpośrednio. Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie na stronie naszej Polityki prywatności.

Polityka prywatności